top of page

DO YOU HAVE BOOSTER DNA?

TRADER

HAARLEM
THE NETHERLANDS

DID YOUR TEACHERS ALWAYS TELL YOU, YOU HAD A CHEEKY MOUTH?

IS A “NO” NOT AN OPTION FOR YOU?

DO YOU SEE YOUR SELF TRAVELLING 5-8 DAYS A MONTH OPENING NEW ACCOUNTS, SCORING DEALS AND MAINTAINING CONTACT WITH EUROPE’S BIGGEST RETAILERS AND WHOLESALERS?

 

BOOST+ BRINGS WORLD RENOWNED FAST MOVING CONSUMER BRANDS TO OUR CLIENTS IN WHOLESALE, ONLINE AND RETAIL. WE NEED YOU TO BUILD THE BUSINESS BY ACQUIRING THE RIGHT CLIENTS GENERATING OPTIMAL PERFORMANCE IN VOLUME, PRICE, CONDITIONS, AND SERVICE.

JOB DESCRIPTION

AS A TRADER YOU WILL BUY & SELL BRANDS INTO VARIOUS RETAIL CHANNELS AND WHOLESALE THROUGHOUT THE WORLD. YOU DO NOT JUST OPEN THE ACCOUNT YOU ARE ALSO A STRONG RELATIONSHIP MANAGER. OUR PRODUCTS ARE SOURCED AND SOLD AROUND THE WORLD AND THAT MEANS THE OPPORTUNITIES ARE COUNTLESS AND THERE IS NO LACK OF CHALLENGES!

HOW CAN WE MAKE BOOST+ GROW?

HOW CAN WE BOOST+ NEW OPPORTUNITIES FOR OUR CLIENTS?

HOW CAN WE BOOST+ OUR POSITION & OUR BRANDS BETTER?

THESE KIND OF QUESTIONS ARE YOUR HEARTBEAT AND GIVE YOU THE DRIVE TO EXCEL.

 

BOOST+ IS A YOUNG AMBITIOUS COMPANY FOCUSED ON GROWTH. THE BUSINESS WAS FOUNDED AT THE END OF 2019 SO JOINING US MAKES YOU PART OF A STARTUP TEAM. DO YOU WANT TO BE AT THE HELM OF THIS JOURNEY AND SET COURSE TO A SUCCESFULL ENTERPRISE?

TO GENERATE AS MUCH BUSINESS AS POSSIBLE FROM BOTH EXISTING AND NEW CUSTOMERS, YOU GATHER AND ANALYZE THE REQUIRED MARKET INFORMATION. YOU VISIT INTERNATIONAL TRADE FAIRS AND FOLLOW UP QUICKLY ON THE LEADS THAT RESULT FROM IT.

YOU HAVE THE FREEDOM TO ORGANIZE YOUR AGENDA. AS LONG AS YOU CAN SCORE! IT IS IMPORTANT TO BE ABLE TO SWITCH QUICKLY BETWEEN TASKS, SO YOU ARE CONSTANTLY ON THE BALL!

ARE YOU READY? BUCKLE UP!

THE INTERNATIONAL ADVENTURE AS TRADERCAN BEGIN!

REQUIREMENTS

YOU ARE A BORN ENTREPRENEUR AND YOUR PRESENCE IS CONTAGEOUS.

YOUR DRIVE AND WINNING ATTITUDE SETS YOU APART FROM THE REST.

YOU ARE CREATIVE AND A FAST THINKER.

MINIMUM BACHELOR’S DEGREE

2-3 YEARS PREVIOUS EXPERIENCE IN A COMMERCIAL ENVIRONMENT

FLUENT IN ENGLISH AND PREFERABLY IN GERMAN OR FRENCH

GOOD BUSINESS SENSE

GOOD COMMUNICATION SKILLS

A POSITIVE ATTITUDE

NEGOTIATION SKILLS

PLENTY OF INITIATIVE

THE OFFER YOU CAN'T REFUSE

SALARY BASED ON EXPERIENCE 40k-70k AND AN INCENTIVE BONUS SCHEME

WORKING IN A THRILLING AND VIBRANT ENVIRONMENT AND BE PART OF OUR COMPANY THAT BRINGS OUT THE BEST IN YOU

CHANCES TO LEARN AND DEVELOP YOURSELF IN THIS STARTUP

WE BELIEVE IN PEOPLE WHO TAKE OWNERSHIP AND GIVE THEM FREEDOM TO EXECUTE

PENSION BUILD

TRAVEL COSTS WILL BE REIMBURSED

IF ABOVE HAS “YOU” WRITTEN AL OVER IT THAN BOOST+ IS THÉ PLACE FOR YOU.

ADDRESS: KENNEMERPLEIN 6, 2011 MJ HAARLEM, THE NETHERLANDS

APPLY FOR THIS JOB

SEND YOUR CV/RESUME/PHOTO AND COVER LETTER TO:

getonboard@boostbrandsdistribution.com

ENGLISH

ZEIDEN JE JE LERAREN ALTIJD DAT JE EEN GROTE MOND HAD?

IS EEN “NEE” GEEN OPTIE VOOR JOU?

ZIE JE JEZELF 5-8 DAGEN PER MAAND REIZEN, NIEUWE KLANTEN EN LEVERANCIERS WERVEN, ALTIJD BEZIG ZIJN MET NIEUWE ORDERS, KANSEN EN CONTACT ONDERHOUDEN MET DE GROOTSTE RETAILERS EN GROOTHANDELAREN VAN EUROPA?

BOOST+ LEVERT WERELDBEROEMDE MERKEN AAN ONZE KLANTEN ZOALS DE GROOTHANDEL, ONLINE- EN DETAILHANDEL. WIJ HEBBEN JOU NODIG OM DE BUSINESS VERDER UIT TE BOUWEN DOOR DE JUISTE LEVERANCIERS EN KLANTEN TE BENADEREN EN OM TE ZETTEN IN RESULTAAT IN VOLUME, PRIJS, VOORWAARDEN EN SERVICE.

FUNCTIE OMSCHRIJVING

ALS TRADER KOOP EN VERKOOP JE MERKEN IN VERSCHILLENDE RETAILKANALEN EN GROOTHANDEL OVER DE HELE WERELD. JE OPENT NIET ALLEEN DE KLANT JE BENT OOK EEN STERKE RELATIEMANAGER. ONZE PRODUCTEN WORDEN OVER DE WERELD GEKOCHT EN VERKOCHT, DAT BETEKENT DAT DE MOGELIJKHEDEN ONTELBAAR ZIJN EN ER GEEN GEBREK IS AAN UITDAGINGEN!

HOE KUNNEN WE BOOST+ LATEN GROEIEN?

HOE KAN BOOST+ NIEUWE KANSEN BIEDEN AAN ONZE KLANTEN?

HOE KUNNEN WE ONZE MERKEN EN ONS BEDRIJF BETER POSITIONEREN?

DIT SOORT VRAGEN LATEN JOUW HART SNELLER KLOPPEN EN GEVEN JE DE DRIVE OM TE EXCELLEREN!

 

BOOST+ IS EEN JONG AMBITIEUS BEDRIJF GERICHT OP GROEI. HET BEDRIJF IS EIND 2019 OPGERICHT, DUS DOOR JE BIJ ONS AAN TE SLUITEN, BEN JE ONDERDEEL VAN HET STARTUP-TEAM. WIL JIJ AAN HET STUUR STAAN VAN DEZE REIS EN DE KOERS UITZETTEN VOOR EEN NOG SUCCESVOLLERE ONDERNEMING?

OM ZO VEEL MOGELIJK BUSINESS TE GENEREREN VAN ZOWEL BESTAANDE ALS NIEUWE KLANTEN, VERZAMEL EN ANALYSEER JE DE NODIGE MARKTINFORMATIE. JE BEZOEKT INTERNATIONALE BEURZEN EN VOLGT SNEL OP DE LEADS DIE HIERUIT VOORTVLOEIEN.

JIJ HEBT DE VRIJHEID OM JE AGENDA NAAR EIGEN INZICHT IN TE RICHTEN, ZO LANG JE KUNT SCOREN! HET IS BELANGRIJK SNEL TE KUNNEN SCHAKELEN TUSSEN TAKEN, ZODAT JE CONSTANT OP DE BAL BENT!

BEN JE KLAAR? ZET JE SCHRAP!

HET INTERNATIONALE AVONTUUR ALS BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER KAN BEGINNEN!

VEREISTEN

JE BENT ONDERNEMEND, HEBT DE GUNFACTOR  EN JE AANWEZIGHEID IS AANSTEKELIJK.

JE DRIVE EN WINNENDE HOUDING ONDERSCHEIDT JE VAN DE REST.

JE BENT CREATIEF EN EEN SNELLE DENKER.

+ MINIMUM BACHELOR HBO OF WO

+ JE BENT EEN STARTER OF BESCHIKT OVER MINIMAAL  2-3 JAAR ERVARING IN EEN COMMERCIËLE OMGEVING

+ JE SPREEKT VLOEIEND ENGELS EN BIJ VOORKEUR FRANS OF DUITS ALS TWEEDE TAAL

+ JE BESCHIKT OVER EEN GOED ZAKELIJK VERSTAND

+ JE COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ZIJN UITSTEKEND

+ JE HEBT EEN POSITIEVE HOUDING

+ JE BESCHIKT OVER ONDERHANDELINGSVAARDIGHEDEN

+ JIJ ZIT VOL INITIATIEF EN BARST VAN DE ENERGIE

THE OFFER YOU CAN'T REFUSE

+ SALARIS OP BASIS VAN ERVARING 40k-70k EN EEN AANTREKKELIJKE BONUSREGELING

+ WERKEN IN EEN PRIKKELENDE EN LEVENDIGE OMGEVING WAAR JE DEEL UIT MAAKT VAN ONS BEDRIJF IN DE GROEI FASE EN DAT HET BESTE IN JOU NAAR BOVEN BRENGT

+ KANSEN OM TE LEREN EN JEZELF TE ONTWIKKELEN IN DEZE STARTUP

+ WIJ GELOVEN IN MENSEN DIE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN. WIJ GEVEN JOU DE VRIJHEID OM DIT UIT TE VOEREN

+ PENSIOEN OPBOUW

+ REISKOSTEN WORDEN VERGOED

ALS HIERBOVEN OMSCHRIJVING JOU OP HET LIJF GESCHREVEN IS, DAN IS DE VACATURE BIJ BOOST+ DE PLEK VOOR JOU.

ADRES: KENNEMERPLEIN 6, 2011 MJ HAARLEM, THE NETHERLANDS

SOLLICITEER OP DEZE VACATURE

STUUR JE CV/CV/FOTO EN COVERBRIEF NAAR:

getonboard@boostbrandsdistribution.com

bottom of page